ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน

ตัวอย่างรูปภาพประจำตัวนักเรียนที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง